INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy avia-museum.ru

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Rozmowy avia-museum.ru


ROZMOWA avia-museum.ru

Anna Jakubczyk, 2018-12-18
     

Twardy Brexit oznaczać będzie zupełny rozpad relacji brytyjsko-unijnych na czas do osiągnięcia porozumienia innego, niż umowa wyjścia. Komisja Europejska wydała szereg not informacyjnych mających na celu klarowne wyjaśnienie państwom członkowskim oraz podmiotom lotniczym, z czym będzie wiązała się zmiana statusu Wielkiej Brytanii z państwa członkowskiego na państwo trzecie - mówi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson w rozmowie z Anną Jakubczyk z avia-museum.ru

 

Anna Jakubczyk: Jaki był mijający rok dla polskiego rynku lotniczego z punktu widzenia ULC?

 

Piotr Samson: Rok 2018 z całą pewnością to czas bardzo dynamicznego rozwoju polskiego rynku transportu lotniczego. Spodziewamy się, że w tym roku zostanie przewiezionych 45 mln pasażerów, czyli o 5 mln więcej niż w 2017 roku. Oznacza to wzrost na poziomie ok. 13 proc. Wskaźnik mobilności, czyli stosunek liczby pasażerów lotniczych do liczby mieszkańców danego kraju, wzrośnie z kolei z poziomu 1,05 do ok. 1,18.

 

W ubiegłym roku port lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie przekroczył liczbę 5 mln pasażerów. Spodziewamy się, że w tym roku granicę tę przekroczy kolejny port – Gdańsk im. L. Wałęsy. Blisko niej może znaleźć się również Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, który prawdopodobnie stanie się czwartym polskim portem obsługującym więcej niż 5 mln pasażerów w roku 2019. Jednym z najszybciej rozwijających się portów w Polsce jest obecnie Port Lotniczy Poznań-Ławica, który w maju tego roku odnotował wzrost liczby pasażerów w wysokości 46 proc., a po całym pierwszym półroczu wykazał wzrost w wysokości niemal 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Drugie półrocze jest dla portu równie dobre, spodziewamy się zatem, że w całym roku obsłuży dużo ponad 2 mln pasażerów. Warto zauważyć również duże wzrosty liczby pasażerów obsługiwanych przez jeden z najmniejszych polskich portów lotniczych – lotnisko w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu 2018 roku port przewiózł o ponad dwa razy więcej pasażerów, niż w pierwszej połowie 2017 roku i spodziewamy się, że jego wynik za drugie półrocze będzie również pozytywny.

 

Tak dobre rezultaty są osiągane dzięki rozwojowi przewoźników lotniczych, w szczególności Polskich Linii Lotniczych LOT, a także linii niskokosztowych, takich jak Wizz Air i Ryanair oraz czarterowego Enter Air. Największy wzrost liczby przewiezionych pasażerów w pierwszej połowie tego roku osiągnął PLL LOT, który przewiózł o ponad 1,1 mln pasażerów więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wyniki za drugie półrocze nie są jeszcze znane, ale biorąc pod uwagę fakt, że trzeci kwartał z reguły ma największy ruch w roku, a także często największe wzrosty ruchu, można założyć, że wyniki narodowego przewoźnika w drugim półroczu będą jeszcze lepsze. Następny w kolejności był Wizz Air ze wzrostem wynoszącym ponad 706 tys. pasażerów w pierwszej połowie 2018 roku, a za nim plasowali się przewoźnicy tacy jak Ryanair (+274 tys.), Enter Air (+184 tys.) i Ryanair Sun (+168 tys. pasażerów).

 

Duży wpływ na wzrost przewozów miały nowe połączenia otwierane przez przewoźników lotniczych z polskich lotnisk. Można tutaj wymienić takie kierunki jak Warszawa-Singapur i Rzeszów-Nowy Jork oferowane przez PLL LOT, czy Katowice-Lwów obsługiwane przez Wizz Air. Oficjalne dane nie są jeszcze potwierdzone, ale szacujemy, że liczba połączeń lotniczych oferowanych z lub do polskich lotnisk wzrosła w 2018 roku o ok. 10 proc.

 

Dobre wyniki zauważamy również w przypadku lotów obsługiwanych przez przewoźników czarterowych, co idzie w parze z rozwojem oferty biur podróży. Podsumowując był to bardzo dobry rok dla branży lotniczej w Polsce i mamy nadzieję, że przyszły będzie równie pozytywny.

 

Jakie ważne zmiany w prawie dotyczącym transportu lotniczego weszły w życie w bieżącym roku

 

Sukcesywnie odchodzimy od zbędnych obciążeń prawno-administracyjnych, czego wyrazem jest m.in. rezygnacja z obowiązku wskazywania numeru REGON przez przedsiębiorców ubiegających się o koncesję bądź zezwolenie na zarządzanie czy też obsługę naziemną. W tym zakresie warto również zwrócić uwagę na wprowadzoną w tym roku, ustawę z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku. Ustawa ta wprowadza m.in. zasadę przyjaznej interpretacji przepisów prawa, co wskazuje na dążenie przez ustawodawcę do określenia jasnych zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nie można przy tym zapomnieć, iż akty zakładające wprowadzenie ważnych zmian w prawie dotyczącym transportu lotniczego wciąż są procedowane, w szczególności są to: Ustawa Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi, zmiana rozporządzeń unijnych dotyczących systemu opłat oraz skuteczności działania w zakresie służb żeglugi powietrznej oraz zmiana rozporządzenia nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty. Celem tego projektu jest odpowiednie dostosowanie rozporządzenia do planowanej przez Unię Europejską umowy ze Stanami Zjednoczonymi, w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą, tzw. wet lease. Umowa zakłada dalszą, niż to jest możliwe na gruncie aktualnych przepisów, liberalizację zasad leasingu statków powietrznych wraz z załogą – tzw. otwarty system leasingu.

 

Jakie są najważniejsze zmiany w prawie lotniczym, proponowane w obecnej nowelizacji? Na jaki etapie są prace nad nią?

 

Projekt nowelizacji został już przyjęty przez Sejm i skierowany do rozpatrzenia przez Senat. Przede wszystkim ma on na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych lub znowelizowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane w nim zmiany dotyczą wielu zagadnień, w tym m.in. ochrony lotnictwa cywilnego, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, żeglugi powietrznej, lotnisk, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, ochrony praw pasażerów, operacji lotniczych, personelu lotniczego oraz techniki lotniczej.

 

Jedną z najważniejszych zmian, moim zdaniem, jest możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Dzięki temu zostanie zniesiony obowiązek informowania przez Urząd podmiotu o planowanej kontroli, co pozwoli wzmocnić nadzór nad podmiotami lotniczymi.

 

Istotną zmianą będzie powołanie instytucji Rzecznika Praw Pasażera, który prowadzić będzie postępowania z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jest to zmiana wynikająca z przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/11/UE. Zgodnie z projektem Rzecznik Praw Pasażerów będzie działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez Prezesa ULC spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową.

 

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku sprawowania przez ULC nadzoru nad wdrażaniem zasady just culture w podmiotach prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego. Co więcej, zostanie rozszerzona ochrona pracowników, którzy zgłosili zdarzenie lotnicze, o pracowników zgłaszających takie zdarzenia w