INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy avia-museum.ru

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Publikacje


Nowe unijne zasady udzielania pomocy publicznej portom lotniczym i przewoźnikom lotniczym - Analiza wytycznych Komisji Europejskiej w kontekście Polski - Część X (Zobowiązanie do świadczenia PSO - rekompensata z tytułu świadczenia usługi publicznej)

dr Jakub Kociubiński, 2014-07-22
     

Zobowiązanie z tytułu świadczenia usługi publicznej (PSO – Public Service Obligtion) w ogólnym założeniu dotyczyć ma tych tras, które uznawane są za niezbędne danej społeczności, a których obsługa jest nie jest rentowna. Fakt, że opisane w poprzednich częściach analizy prawne ramy tego systemu nie wykluczają możliwości nałożenia zobowiązania na połączenia opłacalne. Skoro jednak system PSO pomyślany został, jako odpowiedź na rozmaite niedomogi rynku przewiduje możliwość udzielenia wsparcia finansowego operatorowi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – tzw. rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej.

 

Przez wiele lat istniał spór na temat prawnej klasyfikacji środków przeznaczonych na finansowanie PSO. Nie było bowiem jasne czy stanowią one pomoc publiczną (w rozumieniu art. 107 TFUE), czy podlegać będą ogólnemu wyłączeniu, tzw. „klauzuli ucieczki” stanowiącej traktatową podstawę działalności usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (ar. 106 ust. 2 TFUE).

 

Doniosłość wynikająca z powyższej dystynkcji związana jest z mechanizmem kontroli. W przypadku bowiem pomocy publicznej zasadą jest, że podlega ona notyfikacji Komisji i to właśnie Komisja wydaje zgodę na jej udzielenie. Natomiast jeżeli wsparcie udzielane przez władze publiczne operatorom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym korzystać będzie z wyłączenia w